Skip to content

最新消息

TIMTOS x TMTS 2022

展覽日期: 2022/02/21(一) ~ 2022/02/26(六) 攤位號碼: 台北南港展覽館一館M0513

2021台南自動化機械暨智慧製造展

展覽日期: 2021/04/22(四) ~ 2021/04/22(一) 攤位號碼: B317

2020台北國際自動化工業大展

展覽日期:2020/8/19(三) – 8/22(六) 攤位號碼: I 區 928 號

2020台南自動化機械暨智慧製造展

展覽日期:2020/7/2(四) – 7/6(一) 攤位號碼: A364

2020台南自動化機械暨智慧製造展

展覽日期:2020/3/19(四) – 3/23(一) 攤位號碼: A364-A366