Skip to content

最新消息

2024台南自動化機械暨智慧製造展

展覽日期: 2024/04/26(五) ~ 2024/04/29(一)

TMTS 2024 台灣國際工具機展

展覽日期: 2024/03/27(三) ~ 2024/03/31(日)

2023台中自動化機械暨智慧製造展

展覽日期: 2023/09/01(五) ~ 2023/09/04(一) 攤位號碼: A303

2023台南自動化機械暨智慧製造展

展覽日期: 2023/04/20(四) ~ 2023/04/24(一) 攤位號碼: A259

2023台北國際工具機展

展覽日期: 2023/03/06(一) ~ 2023/03/11(六) 攤位號碼: N1401

2022台中工具機展

展覽日期: 2022/11/03(四) ~ 2022/11/07(一) 攤位號碼: 1005

TMS 2022臺南機械展

展覽日期: 2022/09/22(四) ~ 2022/09/26(一) 攤位號碼: 0807

TIMTOS x TMTS 2022

展覽日期: 2022/02/21(一) ~ 2022/02/26(六) 攤位號碼: 台北南港展覽館一館M0513

2021台南自動化機械暨智慧製造展

展覽日期: 2021/04/22(四) ~ 2021/04/26(一) 攤位號碼: B317